ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΤΣΑ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΥ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία γέννησης                     18 Αυγούστου 1967

Οικογενειακή κατάσταση                Άγαμος

Διεύθυνση                                        Μπουμπουλίνας 8

15562  Χολαργός  Αθήνα

Τηλέφωνα                                        Οικίας     2106537173

Κινητό     6074045209

E mail                                               stefdimtsas@gmail.com

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κλινική  δραστηριότητα Απρίλιος 2007 έως σήμερα

Άσκηση σε Ιδιωτικό Ιατρείο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Απρίλιος 2013 έως σήμερα

Επικουρικός  Επιμελητής (Επιμελητής Β’)  Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από 20/04/12 έως 19/04/12

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ευαγγελισμός”

Διευθυντής: Καθηγητής  Κ. Αλεξανδρίδης.

 

Επικουρικός  Επιμελητής (Επιμελητής Β’)  Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από 22/10/08 έως 22/10/09 και 01/12/09 έως 01/12/10

Νοσοκομείο Παίδων ΄΄Π. & Αγ. Κυριακού΄΄

Διευθυντής: Καθηγητής  Κ. Αλεξανδρίδης. Υπεύθυνος Κλινικής: Αν. Καθηγητής  Ι. Ιατρού

 

Παράταση θητείας Ειδικευομένου στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική από 08/10/07 έως 02/09/08

Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α. ”Ευαγγελισμός”

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Συμμετοχή στις διδακτικές δραστηριότητες του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα στη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του 4ου και 5ου έτους στο αντικείμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, καθώς και στη Γενική Χειρουργική (σεμινάρια όσον αφορά το Τραύμα Θώρακος

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1992 (Βαθμός: Λίαν Καλώς)

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1999 (Βαθμός: Λίαν Καλώς)

Τίτλος Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2008

Υποψήφιος Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών2008 – έως σήμερα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικευόμενος στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική από 8/10/04 έως          7/10/07

Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α. ”Ευαγγελισμός”

Ειδικευόμενος στη  Γενική Χειρουργική από 23/01/03 έως 01/05/03

Α’ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α. ”ΚΑΤ”

Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική από 22/09/02 έως 22/01/03

Θωρακοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. ”ΚΑΤ”

Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική από 22/01/01 έως 08/10/01

Γ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α. ”Σωτηρία”

Υπηρεσία Υπαίθρου από 19/10/99 έως 22/12/00

Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου Σάμος

Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική από19/09/99 έως 18/10/99

Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Σάμου ”Αγ. Παντελεήμων”

Ειδικευόμενος στην Καρδιολογία από 19/08/99 έως 18/09/99

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Σάμου ”Αγ. Παντελεήμων”

Ειδικευόμενος στην Παθολογία από 19/07/99 έως 18/08/99

Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Σάμου ”Αγ. Παντελεήμων”

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Μέλος  της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

BIOMET 3i Research And Technology Forum. 21-22 October, 2010 Gothenburg, Sweden

One Full Day Seminar and Hands-on Course. 3i. Athens October 2007

Άσκηση στη Μικροχειρουργική Αγγείων και Νεύρων επί πειραματοζώων για 15 εβδομάδες (17-10-06 έως 20-02-07). Πειραματικό Χειρουργείο Γ.Ν.Α. ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής. .Εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

S.O.R.G./ Hellenic Association for Oral and Maxillofacial  Surgery. Course. Where are we going in Oral and Maxillofacial  Surgery? Current principles – future trends. January 14th 2005. Athens

Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΄΄Περιεγχειρητική Αντιμετώπιση Ασθενών με Συνυπάρχουσες Νόσους΄΄ , συνολικής διάρκειας 40 ωρών, με 34 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 6 ώρες πρακτική άσκηση (18- 10-04 έως 26-10-04).Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΄΄Επείγουσα Προνοσοκομειακή  Φροντίδα και Τ.Ε.Π.΄΄, συνολικής διάρκειας 300 ωρών με 222 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 78 ώρες πρακτική άσκηση (24-05-04 έως 23-07-04). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΔΙΕΘΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Intralingual dermoid cyst in an infant presenting swallowing and sleeping difficulties.

Dimtsas S, Theologie – Lygidakis, Iatrou I. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2010 Summer; 34(4): 335 – 7

Large olfactory neuroblastoma (esthesioneuroblastoma) surgically treated with an Altemir technique modification: a case report. Papadogeorgakis N, Petsinis V, Eleftheriades E, Dimtsas S, Protopappa D, Alexandridis C. Oral and Maxillofacial Surgery 2009 September; 13(3): 171 – 5

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Intraosseous mucoepidermoid carcinoma of the mandible – Case report. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery,  Volume 34, Supplement 1, September 2006, Page 29
N. Papadogeorgakis, E. Parara, S. Dimtsas, C. Alexandridis

Surgical management of squamous cell carcinoma of the buccal surface of oral mucosa. Oral Oncology Supplement, Volume 1, Issue 1, 2005, Page 83
N. Papadogeorgakis, S. Kyriakou, E. Parara, C. Perisanides, V. Petsinis, S. Dimtsas, A.C. Alexandridis

Use of resorbable  plates for traumatology of the facial skeleton – 3 years review. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 34, Supplement 1, 2005, Page 84
S. Kyriakou, E. Parara, N. Papadogeorgakis, P. Christopoulos, C. Perisanides, N. Mavrovouniotis, S. Dimtsas, S. Sotiriadou, K. Alexandridis

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Central odontogenic fibroma in a 7-years old patient. S. Merkourea, P. Christopoulos, S. Dimtsas, K. Tosios & I. Iatrou. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. Athens – Greece 15 – 18 June 2011

Biodegradable Osteosynthesis Materials in Oral and Maxillofacial Surgery. Five years Experience of Use in Children. Christopoulos P, Theologi – Lygidakis N, Tzerbos F, Dimtsas S, Iatrou I. 20th Congress of the European Association for Cranio – Maxillo – Facial  Surgery. Bruges – Belgium 14-17 September 2010

Intraosseous mucoepidermoid carcinoma of the mandible – case report.Papadogeorgakis N, Parara E, Dimtsas S, Alexandridis K. 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Barcelona – Spain12-16 September 2006

Use of Resorbable Plates for Traumatology of the Facial Sceleton – 3 years review. S. Kyriakou, E. Parara, N. Papadogeorgakis, P. Christopoulos, C. Perisanides, N. Mavrovouniotis, S. Dimtsas, S. Sotiriadou, K. Alexandridis. 17th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. Vienna Austria August 29 September 2, 2005

Surgical management of squamous cell carcinoma of the buccal surface of oral mucosa. N. Papadogeorgakis, S. Kyriakou, E. Parara, C. Perisanides, V. Petsinis, S. Dimtsas, A.C. Alexandridis.        10th International Congress on Oral Cancer. Island of Crete Greece 19-24 April 2005

 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Arteriovenus malformations of the oral region: our ten years experience. F. Tzerbos, N. Theologie – Lygidakis, Ο. Schoinohoriti, S. Dimtsas, P. Christopoulos,  I. Iatrou. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. Athens – Greece 15 – 18 June 2011

 

ΑΛΛΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύσεις σε  ελληνικά ιατρικά περιοδικά.